Електронний договір

Особливості укладання та використання електронних  договорів обов’язкового міжнародного страхування

 

Починаючи з 01.09.2022 забезпечується можливість укладання договорів міжнародного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  (які діють виключно за межами України) в електронній формі. Таке рішення було прийняте Загальними зборами страховиків - повних членів МТСБУ 20.07.2022 (Протокол № 284/2022).

Звертаємо Вашу увагу на основні етапи укладання електронних договорів міжнародного страхування, які є важливими для страхувальника.

Для  укладання електронного договору міжнародного страхування необхідно:

1. Обрати страховика-повного члена МТСБУ, з яким буде укладатися договір міжнародного страхування.


2. Ввести через інформаційний ресурс, доступ до якого забезпечується страховиком, інформацію, необхідну для укладання електронного договору міжнародного страхування. Перелік відомостей, необхідних для укладення електронного договору міжнародного страхування, наведений за посиланням. Адреси  Інтернет-сайтів страховиків-повних членів МТСБУ є тут.

 

УВАГА! Електронний договір міжнародного страхування може розпочати дію не раніше 00 годин дня, наступного за днем укладання такого договору страхування.

3. Отримати від страховика пропозицію укласти електронний договір міжнародного страхування. Перелік відомостей, які повинні міститися у  такій пропозиції страховика, наведений за посиланням.


4. Перевірити коректність даних в отриманій від страховика пропозиції. Факт реєстрації та відповідність даних зазначеної  пропозиції можна перевірити в єдиній централізованій базі даних (ЦБД) МТСБУ. Способи  перевірки факту реєстрації пропозиції щодо укладання електронного договору міжнародного страхування в ЦБД МТСБУ наведені за посиланням та повинні бути зазначені в тексті пропозиції страховика. Якщо усі дані коректні, необхідно сплатити страховий платіж в розмірі, зазначеному в пропозиції страховика, в один із способів,  запропонованих страховою компанією.

 

УВАГА! Пропозиція укласти договір страхування є чинною до закінчення доби, в якій її було сформовано.

5. Підписати електронний договір міжнародного страхування у запропонований страховиком спосіб.


6. Отримати від страховика погодженими засобами електронної комунікації сформований інформаційною системою МТСБУ файл формату pdf зі  згенерованою чорно-білою КАРТКОЮ* міжнародного автомобільного страхування «Зелена картка» (зразки КАРТОК наведені за посиланням), а також файл з візуальною формою полісу - договору міжнародного страхування (затверджена форма наведена за посиланням).


7. Роздрукувати отриману КАРТКУ ПЕРЕД ВИЇЗДОМ ЗА КОРДОН чорним по білому, з дотриманням правил друкування, наведених за посиланням. Страховик  повідомляє  страхувальнику про необхідність роздрукувати КАРТКУ та про зазначені правила інформаційним листом, який направляється страхувальнику разом із страховими документами. Роздруковану КАРТКУ У ПАПЕРОВОМУ ФОРМАТІ необхідно зберігати для пред’явлення її на вимогу уповноважених іноземних контролюючих органів для забезпечення можливості безперешкодного руху транспортним засобом за межами України. Візуальну форму полісу - договору міжнародного страхування друкувати не обов’язково.


8. Перевірити  інформацію про укладений електронний договір міжнародного страхування необхідно шляхом запиту  до ЦБД МТСБУ. На кожній КАРТЦІ розміщується QR код, який містить посилання на відповідний запис в ЦБД МТСБУ.  Перевірити інформацію можна також іншими засобами, аналогічними засобам перевірки реєстрації в ЦБД пропозиції страховика укласти договір міжнародного страхування та наведеними за посиланням. Засоби перевірки інформації  також відображаються на візуальній формі полісу - договору міжнародного страхування.


9. Електронний договір міжнародного страхування та відповідна КАРТКА розпочинає дію в 00 годин дня, зазначеного як дата початку дії страхового забезпечення, але не раніше дня, наступного за днем укладання такого договору страхування, та діє до 24 годин дня, зазначеного як дата закінчення дії страхового забезпечення.

 

*Картку міжнародного автомобільного страхування також називають Сертифікатом

Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ