Виплати за шкоду життю та/або здоров’ю за страховиків, що втратили членство в МТСБУ

МТСБУ  нагадує, що в частині відшкодування шкоди, завданої життю та/або здоров’ю потерпілого, МТСБУ  здійснює відшкодування  за страховиків, які втратили членство у МТСБУ, незалежно від дати подання потерпілим заяви на виплату.

 

     Виплати страхових відшкодувань за шкоду, завдану життю та/або здоров’ю потерпілого, здійснюватимуться з урахуванням наступного:

шкода нанесена життю, здоров’ю  потерпілого – фізичної особи;

- одержувачем виплат є виключно потерпілі – фізичні особи, яким заподіяна шкода,  їх законні представники, визначені у ч.ч. 1 та 2 ст. 242 Цивільного кодексу України, чи спадкоємці;

заява про виплату страхового відшкодування подається фізичною особою-потерпілим або його представником чи спадкоємцем (форма заяви додається);

До заяви додаються:

а) копія паспорту громадянина (засвідчена заявником), а в разі його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа;

б) копія довідки про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера (завірена заявником) платника податку (за умови його присвоєння);

в) свідоцтво про смерть потерпілого - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов'язаної із смертю потерпілого;

г) документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого, - у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на поховання потерпілого;

д) документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, його доходи за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв'язку із смертю годувальника;

е) відомості про банківські реквізити заявника (за наявності).

     Для прийняття МТСБУ рішення про здійснення страхового відшкодування до заяви на відшкодування шкоди, крім зазначених вище документів, обов’язково мають додаватися:

     У разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді та прийнято рішення про задоволення позову, до заяви необхідно додати  наступні документи:

а) засвідчену судом копію судового рішення про стягнення страхового відшкодування чи відшкодування шкоди;

б) оригінал чи засвідчену копію листа органу  виконавчої служби щодо результатів виконання судового рішення - у разі, якщо подавалася заява про примусове виконання судового рішення;

в) письмове обґрунтування причин неподання заяви про примусове виконання судового рішення - у разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді та прийнято рішення про задоволення позову, однак заява про примусове виконання такого рішення не подавалася.

     У разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди не розглядався у суді, до заяви необхідно додати  наступні документи:

а) засвідчену судом копію постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована (її працівника), або інший документ, що підтверджує наявність підстав для настання цивільно-правової відповідальності такої особи;

б) документальне підтвердження наявності полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, за яким може здійснюватися виплата,  – у разі відсутності в єдиній централізованій базі даних МТСБУ відомостей, що підтверджують наявність та чинність на дату відповідної дорожньо-транспортної пригоди такого страхового полісу.

 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні, просимо документи надсилати поштою на адресу МТСБУ: 02002, Київ-2, а/с 272.

            В заяві на виплату страхового відшкодування потрібно зазначати електронну адресу, на яку надійде інформація про відкриття справи та посилання для доступу в «кабінет потерпілого».

Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ