ПОЛІТИКА ЯКОСТІ МТСБУ

Нашою цінністю є споживачі наших послуг: потерпілі особи (фізичні та юридичні особи, що мають право на відшкодування завданої їм шкоди при експлуатації наземних транспортних засобів, відповідно до чинного законодавства України та угод, укладених Бюро з уповноваженими організаціями інших країн зі страхування цивільно-правової відповідальності), страховики-члени МТСБУ, зарубіжні партнери з Бюро міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта», Державні органи та працівники МТСБУ.

 

Головною метою МТСБУ в області якості є створення високого рівню сервісу, який відповідає вимогам і очікуванням споживачів МТСБУ.

 

Основним засобом для досягнення поставленої мети є Система управління якістю на основі процесного підходу і ризик-орієнтованого мислення, що відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015. Система якості менеджменту – це комплекс взаємопов'язаних процесів, які, формуючи більш досконалу модель управління діяльністю компанії для забезпечення її результативності, базуються на лідерстві керівництва та уміннях персоналу, а також ведуть до взаємовигідних стосунків з партнерами. Наявність сертифікату ISO 9001 гарантує, що всі бізнес-процеси, які функціонують на підприємстві, є чітко скоординованими і знаходяться під контролем керівників процесів.

Для реалізації політики у сфері якості менеджменту керівництво МТСБУ, відповідно до інтересів клієнтів, персоналу та суспільства в цілому, бере на себе зобов’язання керуватися наступними принципами:

°  визнання пріоритету якості обслуговування клієнтів у всіх сферах діяльності, всіх процесах і для всього персоналу;

°  демонстрація лідерства в впроваджені цілей, політики та системи менеджменту якості та постійного поліпшення процесів в МТСБУ.

°  створення умов для самореалізації всього персоналу, підвищення його компетентності, участі в удосконаленні системи управління якістю, поліпшенні процесів;

°  управління діяльністю і ресурсами здійснюється на основі ризик-орієнтованого процесного підходу, з застосуванням процесу бюджетування та планування;

°  будь-який процес може і повинен бути вдосконалений за рахунок оптимізації, автоматизації з використанням новітніх технологій;

°  розвиток системи своєчасного прийняття рішень, на основі аналізу внутрішніх та зовнішніх ризиків, фактів, звітів,  центральної бази даних МТСБУ та інших достовірних джерел даних.

 

Для виконання поставлених завдань керівництво МТСБУ зобов'язується:

  • проінформувати та організувати постійну роз’яснювальну роботу для всіх співробітників МТСБУ;
  • сприяти застосуванню процесного підходу і ризик-орієнтованого мислення;
  • використовувати всі можливості для своєчасної оцінки та постійного покращення результативності Системи управління якістю;
  • виділяти необхідні ресурси для якісного функціонування процесів, їх покращення та автоматизації .

 

Генеральний директор МТСБУ                                                                В.І. Шевченко

Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ