Відшкодування збитків, заподіяних життю та здоров’ю

І. Для відшкодування шкоди, пов’язаної з лікуванням та втратою працездатності потерпілого:

 • заяву на адресу МТСБУ, яка містить: прізвище, ім’я, по батькові заявника та його місце проживання (фактичне та місце реєстрації); зміст майнової вимоги щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують; обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що їх підтверджують відповідно до законодавства; розмір шкоди; підпис заявника і дата подання заяви (бланк заяви завантажити);
 • власне письмове підтвердження заявника про наявність або відсутність договору страхування, за рахунок якого потерпілі можуть задовольнити свої вимоги;
 • копію довідки про присвоєння потерпілому ідентифікаційного номеру платника податку, у разі його присвоєння (засвідчену заявником);
 • копії заповнених сторінок паспорту потерпілого або іншого документу, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватись особа потерпілого (засвідчених заявником);
 • копію документу, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником (засвідчену нотаріально або надати оригінал для огляду);
 • довідку про середню заробітну плату потерпілого, обчислену відповідно до законодавства України про працю (у разі, якщо потерпілий працював за трудовим договором);
 • довідку органу податкової служби про доходи за попередній до ДТП календарний рік або за відповідну кількість місяців (у разі, якщо потерпіла особа працювала менше одного року) та відомості про її доходи за період протягом якого вона були тимчасово непрацездатною (у разі, якщо потерпіла особа забезпечувала себе роботою самостійно).
 • належним чином оформлений та завірений (офіційною «мокрою» печаткою відповідного закладу) витяг з історії хвороби з обов’язковим зазначенням найменувань та кількості лікарських засобів, призначених лікарем;
 • оригінали документів (чеки, квитанції, прибуткові касові ордери), якими підтверджуються витрати на придбання ліків, зазначених у витязі з історії хвороби, та витрати пов’язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах;
 • відомості про особовий рахунок в установі банку отримувача страхового відшкодування (завантажити бланк встановленого зразка);
 • письмову згоду заявника на опрацювання персональної інформації.

    У разі встановлення потерпілому інвалідності, просимо надати до МТСБУ відповідну довідку Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). При цьому, у довідці МСЕК про встановлення інвалідності має бути зазначений зв'язок з ДТП разом із записом встановленої категорії «загальне захворювання». У разі отримання МТСБУ інформації про встановлення потерпілому інвалідності внаслідок ДТП або відсоток втрати працездатності (висновок судово-медичного експерта), перелік документів необхідних для отримання страхового відшкодування у зв’язку зі стійкою втратою працездатності (інвалідністю) буде повідомлений додатково.

ІІ. Для відшкодування витрат на поховання потерпілого:

 •  заяву на адресу МТСБУ, яка містить: прізвище, ім’я, по батькові заявника та його місце проживання (фактичне та місце реєстрації); зміст майнової вимоги щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують; обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що їх підтверджують відповідно до законодавства; розмір шкоди; підпис заявника і дата подання заяви (бланк заяви завантажити);
 • власне письмове підтвердження про наявність або відсутність договору страхування, за рахунок якого потерпілі можуть задовольнити свої вимоги;
 • копію довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номеру платника податків (засвідчену заявником; у разі присвоєння такого номеру);
 • копії заповнених сторінок паспорту заявника або іншого документу, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватись особа заявника (засвідчені заявником);
 • оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть та документи, що підтверджують витрати на поховання;
 • відомості про особовий рахунок в установі банку отримувача страхового відшкодування;

ІІІ. Для відшкодування шкоди, пов’язаної зі смертю потерпілого його утриманцям:

 • заяву на адресу МТСБУ, яка містить: прізвище, ім’я, по батькові заявника та його місце проживання (фактичне та місце реєстрації); зміст майнової вимоги щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують; обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що їх підтверджують відповідно до законодавства; розмір шкоди; підпис заявника і дата подання заяви (бланк заяви завантажити);
 • власне письмове підтвердження про наявність або відсутність договору страхування, за рахунок якого потерпілі можуть задовольнити свої вимоги;
 • копію довідки про присвоєння утриманцю ідентифікаційного номеру платника податків (засвідчену заявником; у разі присвоєння такого номеру);
 • копії заповнених сторінок паспорту утриманця або іншого документу, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватись особа утриманця (засвідчені заявником);
 • копію документу, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником (засвідчену нотаріально або надати оригінал для огляду);
 • довідку про склад сім’ї – конкретних осіб, які спільно проживали з потерпілим, видану відповідною житлово-експлуатаційною або іншою організацією;
 • відомості про утриманців потерпілого, складені заявником у довільній формі;
 • оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть;
 • відомості про доходи потерпілого (довідку про середньомісячну заробітну плату у випадку якщо потерпіла особа працювала за трудовим договором, або довідку з податкової служби про доходи за попередній до ДТП календарний рік, у випадку якщо потерпілий був фізичною особою підприємцем);
 • відомості про особовий рахунок в установі банку отримувача страхового відшкодування.

    Для розгляду питання про відшкодування моральної шкоди необхідно надати документ, яким підтверджується родинний зв'язок між особою, якій завдана моральна шкода, та потерпілим.

ВАЖЛИВО сприяти МТСБУ у розслідуванні обставин події, що має ознаки страхового випадку, а саме надати до МТСБУ належним чином завірений (офіційною (мокрою) печаткою) документ, складений відповідним підрозділом Національної поліції України, з якого вбачається факт настання вищезазначеної ДТП та її обставини. У випадку відсутності даних документів, просимо надати до МТСБУ оригінал довідки про обставини ДТП з обов’язковим зазначенням винних та потерпілих осіб.  

Крім цього, у разі можливості необхідно також надати оригінал або копію сертифікату «Зелена картка» особи винної у скоєнні ДТП (у разі наявності), за можливості, завірити таку копію підписом та печаткою відповідного підрозділу Національної поліції України.

Перевірка "Автоцивілки" ПЕРЕГЛЯНУТИ
ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКІВ
ПЕРЕГЛЯНУТИ